Lokale besturen

VOEDING 

Ondersteun mensen om gezond, gevarieerd en milieuverantwoord te eten. Voorzie hefbomen om gezond en milieuverantwoord eetgedrag voor iedereen haalbaar en toegankelijk te maken. Maak van de gezonde keuze de gemakkelijkste, door bijvoorbeeld drinkwaterfonteintjes in het park te plaatsen of door afspraken te maken over drank- en snackautomaten in gemeentelijke sporthallen. Heb aandacht voor de preventie van eet- en gewichtsproblemen en de zorg voor mensen met deze problemen. Het zijn allemaal mooie voorbeelden die deel kunnen uitmaken van het voedingsbeleid in jouw lokaal bestuur. 

“Mensen denken bij gezonde eetgewoontes vaak dat het iets is dat ze vooral zelf moeten doen. Maar een lokaal bestuur kan zeker helpen: door van de gezondste keuze de gemakkelijkste keuze te maken.”

Sofie Van Keymeulen, stafmedewerker voeding bij het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

Zoeken in WegWijzer Lokale gemeenschap

Snel naar WegWijzer Lokale gemeenschap
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.