Lokale besturen

GEZONDHEID & MILIEU 

Ons leefmilieu staat onder druk en dat heeft een invloed op de gezondheid van jong én oud. Werken aan een gezonde leefomgeving binnen jouw gemeente? Dat is inzetten op luchtkwaliteit buiten en binnen, geluidshinder, klimaatverandering en hitte, milieuvervuilende stoffen in bodem en water, ongewenste dieren, groen en natuur. 

“Hoewel de milieukwaliteit de laatste decennia verbeterd is, hebben milieufactoren nog steeds een aanzienlijke impact op de gezondheid. Het blijft dan ook belangrijk om in te zetten op maatregelen die de gezondheid beschermen, zoals het verder beperken van geluidshinder. Maar ook op maatregelen die gezondheidsbevorderend werken, zoals het stimuleren van beweging door actieve mobiliteit.” 

Caroline De Geest, stafmedewerker Gezonde Publieke Ruimte bij het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

Zoeken in WegWijzer Lokale gemeenschap

Snel naar WegWijzer Lokale gemeenschap
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.