Welzijnswerkers

ALCOHOL EN ILLEGALE DRUGS 

Alcohol is de meest gebruikte legale drug in Vlaanderen. En toch is het geen ongevaarlijk product. Ook illegale drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne hebben impact op gezondheid en op heel wat andere levensdomeinen. Problemen voorkomen? Maak middelengebruik dan bespreekbaar en zet mee in op vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. 

“Alcohol is de meest gebruikte drug. Door proactief alcohol- en ander druggebruik te bevragen, aandacht te hebben voor signalen en deze bespreekbaar te maken, kan je heel wat problemen op verschillende levensdomeinen voorkomen.”

Joyce Borremans, stafmedewerker welzijn & gezondheid, VAD 

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.