Zorg en welzijn

WELZIJNSWERKERS

Een welzijnswerker heeft als opdracht om het welzijn van mensen te bevorderen.
Een welzijnswerker begeleidt mensen met heel diverse vragen en problemen op meerdere levensdomeinen en kaart structurele problemen aan bij de bevoegde instanties en overheden.
Welzijnswerkers begeven zich op o.a. op de eerste lijn.
De eerste lijn is een netwerk van eerstelijnsaanbieders dat in een geografisch afgebakend gebied, genaamd een eerstelijnszone, aangestuurd wordt door een zorgraad.

Kriebelt het om te werken aan gezondheid binnen de eerste lijn? Fantastisch! Met welke gezondheidsthema's kan je aan de slag? Hoe zorg je voor een ruimer gezondheidsbeleid? En waar en hoe start je daarmee? Je ontdekt het hier.

Ontdek het aanbod per gezondheidsthema:

Ontdek de preventiewijzer: een overzicht van websites en telefoonnummers per gezondheidsthema voor zorgverleners. 

Interactief dashboard lokale besturen: Hier kan je de resultaten van de 8 gezondheidsthema's die bevraagd werden in de Preventiepeiling (edities 2020 en 2023) bekijken en vergelijken tussen verschillende gebiedsniveaus (bv. provincie, logoregio). Neem contact op met je logo voor resultaten op ELZ-niveau.

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.