Welzijnswerkers

VALPREVENTIE 

Elke seconde valt wereldwijd een 65-plusser. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een valincident. Er zijn dan ook heel wat manieren om valincidenten te voorkomen. Zorg mee voor bewustwording en maak werk van valpreventie in de nulde- en eerstelijnszones.    

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.