Welzijnswerkers

VACCINATIES 

Infectieziekten zoals pokken, mazelen en rodehond blijven een bedreiging voor de volksgezondheid. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen. Daarom vergeten we soms wat ze kunnen veroorzaken en herkennen we ze minder makkelijk. Om infectieziekten blijvend te elimineren moet het percentage gevaccineerde personen hoog genoeg zijn: 90% of meer. Zet binnen jouw organisatie in op een hogere vaccinatiegraad, zeker bij jonge ouders, jonge kinderen en antivaxers.

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.