Welzijnswerkers

GEZONDHEID & MILIEU 

Ons leefmilieu staat onder druk en dat heeft een invloed op de gezondheid van jong én oud. Werken aan een gezonde leefomgeving binnen jouw organisatie? Dat is inzetten op luchtkwaliteit buiten en binnen, geluidshinder, klimaatverandering en hitte, milieuvervuilende stoffen in bodem en water, ongewenste dieren, groen en natuur.

“Zet regelmatig het venster open, ook tijdens huisbezoeken. Ventileren en regelmatig verluchten zijn essentieel voor een goede binnenluchtkwaliteit. Belangrijke bronnen van schadelijke stoffen in huis zijn vocht, roken, stoffen die vrijkomen tijdens klusjes en verbouwingen, schoonmaakmiddelen, … Wees hier alert voor.” 

Dries Vandenbempt, stafmedewerker tabak en binnenmilieu, Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.