Welzijnswerkers

VOEDING

De juiste voeding is uiterst belangrijk in een preventief gezondheidsbeleid. Zet hierop in en ondersteun mensen binnen de nulde- en eerste lijn om gezond, gevarieerd en milieuverantwoord te eten. Voorzie hefbomen om gezond en milieuverantwoord eetgedrag voor iedereen haalbaar en toegankelijk te maken. Maak van de gezonde keuze de gemakkelijkste. Heb aandacht voor de preventie van eet- en gewichtsproblemen en de zorg voor mensen met deze problemen.

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.